Koordynator: Przemek Kajor tel. 501 545 444    Rezerwacja pokoi wyłącznie drogą emailową: lider@crown.org.pl

Przykładowe dane potrzebne do rezerwacji pokoju:
Pokój: P3 /  Kto: PK  / Co: KFC / Godziny: 19:00 – 21:00 / telefon kontaktowy: 501 545 444
Data rozpoczęcia: 09.12.2020 / Data zakończenia: 24.02.2021 / ilość spotkań: 12 / powtarzanie: co tydzień